سورس آهنگ پیشواز به زبان بیسیک فور اندروید

45.000 تومان

سورس آهنگ پیشواز بیسیک فور اندروید

0
45.000 تومان

سورس تبدیل صدا به متن(خروجی به صورت فایل متنی و PDF)

25.000 تومان

سورس تبدیل متن به گفتار بیسیک فور اندروید

4
25.000 تومان

سورس ضبط صدا بیسیک فور اندروید

15.000 تومان

سورس ضبط صدا بیسیک فور اندروید

4
15.000 تومان